Ponúkané služby

Kompletné elektromontážne práce

- konzultácie, návrhy elektroinštalácie, spracovanie cenovej ponuky, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie potrebných materiálov, samotná montáž elektroinštalácie, spustenie - oživenie, zaškolenie obsluhy, vypracovanie východiskovej revíznej správy, vypracovanie projektu skutkového vyhotovenia

 

1/ Elektroinštalácie

- silnoprúdové rozvody,osadenie krabíc, montáž zásuviek, vypínačov

- slaboprúdové rozvody - štrukturovaná kabeláž - počítačové, internetové,

  kamerové, televízne a telefónne siete

- inteligentná elektroinštalácia - regulácia a ovládanie vykurovania, klimatizácie,

osvetlenia, roliet, žalúzií

- podlahové vykurovanie - vykurovacie rohože

- ochrana okapov proti zamŕzaniu, ochrana vonkajších plôch pred ľadom a

snehom

- rekonštrukcie nevyhovujúcich elektroinštalácií

2/ Práce na NN zariadeniach

3/ Práce na VN zariadeniach

4/ Trafostanice

5/ Výroba rozvádzačov - dodávka, montáž

6/ Zhotovenie bleskozvodov - pasívnych, aktívnych

7/ Riadiace systémy, meranie a regulácia

8/ Revízie elektrikých zariadení a revízie východiskové, periodické

9/ Záručný a pozáručný servis na naše práce

10/ Jadrové vŕtanie

 

Spracovanie a vedenie účtovníctva

- jednoduché, podvojné, mzdové