CENNÍK

Každá zákazka je špecifická, preto sa nedá určiť jednotný cenník prác.

 

 

Všetko závisí od požiadaviek zákazníkov, vybraných materiálov.

 

 

Cena je riešená vzájomnou dohodou medzi našou spoločnosťou a zákazníkom.